Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle
Wróć do listy

Akt oddania (konsekracji) siebie Jezusowi Eucharystycznemu

 

Jezu, mocą Ducha Świętego
obecny w słowie Dobrej Nowiny,
obecny w Eucharystii,
przeniknij moje istnienie Twoim światłem,
Tobie oddaję moją wolność.

Swoim Człowieczeństwem,
przemień moje człowieczeństwo.

Oddaję siebie do dyspozycji
Twoich zbawczych planów:
zarządzaj moim umysłem,
moim sercem,
moją wolą.
Prowadź mnie drogą metanoi,
abym myślał tak, jak Ty Panie,
kochał Twoją miłością,
czynił zgodnie z Twoją wolą.

                Jezu jesteś z nami w Eucharystii,
                Tobie, poświęcam moje istnienie.    
Jednoczę się z Ofiarą Twojego życia,
w darze Ojcu złożonego
w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Ofiarą Krzyża,
uobecnioną w Ofierze Eucharystycznej,
uświęć mnie w Prawdzie
i zachowaj od złego.

Panie podwyższony na krzyżu,
proszę, przyciągnij mnie do Siebie,
z Twoją Matką stoję przy krzyżu.
z Tobą przybity do krzyża,
jestem gotowy służyć Tobie
w miejscu i czasie
Tobie tylko wiadomym,
na krzyżu dla mnie
przez Ciebie wybranym.

Z Tobą daję się złożyć do grobu
oraz wszystkie moje ludzkie
plany i zamiary.

Pozwól mi z Tobą zmartwychwstać,
aby całe moje istnienie i działanie
było zwycięskie Twoją odwagą
i skierowane tylko na główny cel:
poznanie jedynego prawdziwego Boga,
oraz Ciebie Jezusa Chrystusa.     
                                            Amen 
                                            Instytut Corpus Christi  2004


Rozmowa z Maryją  matką Eucharystii


                   
Maryjo pełna łaski,
Świątynio Ducha Świętego,
Służebnico Pańska,
Matko Słowa Bożego,
Które w Tobie stało się Człowiekiem
I zamieszkało wśród nas,
Matko Chleba Życia
Za Życie świata,

                MATKO EUCHARYSTII,
                Naucz nas troszczyć się
                O pokarm, który trwa na wieki,
                Abyśmy przez wiarę w obecność
                Jezusa w Eucharystii,
                Wypełniali dzieła zamierzone przez Boga.

MATKO EUCHARYSTII
Pod Krzyżem stojąca,
Pomagaj nam uczestniczyć
W Ofierze Eucharystycznej Twego Syna
I wołać każdego dnia:
„Panie dawaj nam zawsze tego Chleba”.
Matko, sprawy Syna
W Niepokalanym Sercu rozważająca,
Ucz nas rozważać i adorować.

MATKO EUCHARYSTII,
Matko Miłosierdzia,
Naucz nas służyć Synowi Bożemu
We wszystkich Jego
„Braciach Najmniejszych”

                            Amen


Treść modlitwy została wzięta z następujących tekstów Ewangelii:
Łk 1, 26 – 38;  J 1, 14; J 6, 34;  J 19, 25 –27; Łk 2, 19 i 51; Mt 25, 40.

Instytut Corpus Christi – 1996