Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle
Wróć do listy

Modlitwy Apostolstwa Eucharystycznego i Biblijnego oraz Kongregacji "Ordo Dei" - Modlitwa Obecności (dziękczynna)


Jezu, dziękuję za Twoją obecność

Jezu, kocham Ciebie

Jezu, adoruję Ciebie

Jezu, ufam Tobie

Jezu, oświeć mnie, abym lepiej poznał(a) Ciebie

Jezu, pomóż mi, abym zawsze był(a) Ci posłuszny(a)

Jezu, proszę o łaskę silnej woli, abym służył(a) Ci wiernie

Jezu, należę do Ciebie, jestem Twój(a) na wieki wieków

                                                                                    Amen

Modlitwa ta powstała w roku 1987 z przeznaczeniem dla osób uczestniczących w trwałej adoracji Jezusa Eucharystycznego.

Treść modlitwy wyraża działanie ŁASKI  BOŻEJ, która jest mocą Bożą sprawiającą w nas to, że możemy Boga kochać, adorować, poznawać, ufać Bogu, okazywać posłuszeństwo woli Bożej, służyć Bogu i należeć do Boga.  Utrata „obecności” łaski Bożej pozbawia nas zdolności praktykowania postaw, o które prosimy w tej modlitwie.

Warunkiem powrotu „obecności” łaski Bożej jest pozytywna odpowiedź na pierwsze wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), czyli decyzja na FORMACJĘ MATANOI -  metanoia  znaczy: nawrócenie, przemiana.


Instytut Corpus Christi  - 1987