Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle
Wróć do listy

Program Betania "Dom Marty i Marii"


Razem z Panem Jezusem odwiedzamy dom Marty i Marii w Betanii.  Dla obydwu sióstr obecność Pana Jezusa w ich domu jest bardzo ważna. Każda koncentruje swoją uwagę na Gościu (Łk 10, 38 - 42).

Dla Marii ważny jest pokarm duchowy, który otrzymuje słuchając słów Pana Jezusa.  

Dla Marty ważny jest pokarm, który przygotowuje dla Pana Jezusa.  

Maria i Marta uczą nas jak należy przyjmować Pana Jezusa.

W taki sam sposób chcemy przyjmować dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Nadliwiu w Domu Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom.  

Troska o ich dobro duchowe to postawa Marii, troska o ich potrzeby rehabilitacyjne to postawa Marty. Ta podwójna troska o dzieci możliwa jest do zrealizowania tylko przy pełnej współpracy z nami, RODZICÓW tych dzieci. W oparciu o to ewangeliczne przesłanie, Fundacja Dzieci – Dzieciom ofiaruje w każdym miesiącu trojgu dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, w wieku od niemowlęctwa do lat 15, bezpłatne dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne.  

Przyjęcia na turnusy pierwszego albo piętnastego dnia każdego miesiąca. Dzieci muszą posiadać dokumentację o niepełnosprawności  oraz wskazania rehabilitacyjne swoich lekarzy prowadzących,  a rodzice dokumenty o sytuacji finansowej. Wyżej wymienione dokumenty prosimy przysyłać na adres:

Fundacja Dzieci – Dzieciom Nadliwie, 05 – 281 Urle tel. (25) 624 – 04 – 07

W liście proszę podać numer swojego telefonu oraz termin wybrany na pobyt w Nadliwiu.