Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle
Wróć do listy

Tak chcę pomóc

DLACZEGO  PODEJMUJEMY DZIEŁO  MIŁOSIERDZIA EUCHARYSTYCZNEGO?

 
 Dlatego, że chcemy być obecni: tam, gdzie jesteśmy potrzebni, wtedy, gdy jesteśmy potrzebni, w sposób, w jaki jesteśmy potrzebni.

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Dziękujemy za przekazanie 1 % podatku dla Fundacji Dzieci - Dzieciom
Korzystamy z pośrednictwa Fundacji Młodzi - Młodym
na zeznaniu podatkowym PIT prosimy wpisać  numer KRS 0000270261 z dopiskiem "Fundacja Dzieci - Dzieciom 2739
Każda nawet najmniejsza suma będzie wielkim wsparciem dla naszej służby Dzieciom specjalnej troski
BÓG ZAPŁAĆ

JEŚLI SZUKASZ DOMU ?                                 

Na:                
 • Wypoczynek rodzinny                                 
 • Rekolekcje                         
 • Konferencję naukową                         
 • Konferencję biznesową       

                        
To już znalazłeś - Nasz Dom w Nadliwiu Położony w mikroklimacie sosnowego lasu  z blisko przepływającą rzeką Liwiec.  Samochodem godzina drogi od Warszawy  i kilometr od przystanku autobusowego,  bardzo dobre połączenie autobusowe z Warszawą           60 miejsc     Łazienka przy każdym pokoju                         
 • Duża sala rekreacyjno - wykładowa z kominkiem                                                   
 • Kuchnia domowa         
Korzystając z usług naszego Domu pomożesz w utrzymaniu Fundacji Dzieci - Dzieciom
 

 

FUNDACJA  APOSTOLSTWA EUCHARYSTYCZNEGO DZIECI – DZIECIOM „DZIEŁO MIŁOSIERDZIA EUCHARYSTYCZNEGO” INFORMACJE PODSTAWOWE


NAZWA SKRÓCONA:  FUNDACJA  DZIECI – DZIECIOM
 
                    USTANOWIENIE FUNDACJI:       20  października  1989
 
 
SIEDZIBA:
 
NADLIWIE,  Strachów, Powiat Wołomin
 
ZASIĘG  PRACY:  Obszar Rzeczypospolitej Polskiej            Statut  & 4                 oraz poza granicami Polski
 
 
REGON: 001402835                      
NIP:   527 – 15 – 38 - 642     
KRS: 0000 413 965  
 
ADRES KORESPONDENCYJNY:  FUNDACJA  DZIECI – DZIECIOM            NADLIWIE                                        05 – 281 Urle   
 
                 Tel. (25) 624 – 0407                     608 720 333
 
Elpo: dziecidzieciom@gmail.com       www.fundacjadziecidzieciom.pl                                                                                                                                                       www.dziecidzieciom.pl                                        
KONTO BANKOWE FUNDACJI DZIECI – DZIECIOM            
Nr  61 9233 0001 0009 7912 2000 0010
 
 
KONTA WALUTOWE   
 SWIFT CODE: PKOP PL PW
    USD:  IBAN PL  41 1240 5631 1787 0000 5084 1057 EURO:  IBAN PL  30 1240 5631 1978 0000 5088 2630
 
S T R E S Z C Z E N I E  
FUNDACJA APOSTOLSTWA EUCHARYSTYCZNEGO                                                                                    DLA DZIEC NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI – DZIECIOM
 
Charyzmat: Służba Jezusowi Eucharystycznemu i dzieciom                 
DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ  FUNDACJI
 
Służba dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym:
 

 • „TALITHA KUM” – Rehabilitacyjna służba wyjazdowa        do dzieci na wsi, wizyty rehabilitantek w domach  
 • BETANIA – W każdym miesiącu dla trójki dzieci z mózgowym         porażeniem dziecięcym, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne.  
               Integracja Dzieci –Dzieciom:   
 • Obóz „WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA” – w lecie;      Dzieci sprawne służą dzieciom niepełnosprawnym.  
 • „MOST PRZYJAŹNI” budowany przez dzieci        z różnych krajów.
   Pogotowie Eucharystyczne:
 • „BANK DZIECKA POCZĘTEGO"  
 • „FUNDUSZ DZIECI W KRYZYSIE"  
 • „CHLEB I RYBY” – „Kosz Marcjana”  
 • Schronisko Świętej Rodziny – Ucieczka do Egiptu.
  Dziecięca Akademia Multimedialna:
 • Ja Jestem ITV Dzieci – Dzieciom – w trakcie organizacji.
 • Kursy multimedialne i komputerowe dla młodzieży niepełnosprawnej.


JAK MOGĘ POMÓC FUNDACJI DZIECI - DZIECIOM          

Fundacja - jak każda ludzka działalność - wymaga wsparcia.  Wszystkich Czytelników tego Informatora  zapraszamy do pomocy w budowaniu „DZIEŁA MIŁOSIERDZIA EUCHARYSTYCZNEGO”
 
  poprzez
 •  modlitwę i ofiarowanie cierpienia za Apostolstwo Eucharystyczne      
 •  pracę wychowawczą
 • służbę medyczno - rehabilitacyjną
 • ofiarowanie swoich usług: sekretarsko – księgowych, drukarskich, komputerowych, produkcji radiowej  i telewizyjnej  * rolno-gospodarczych, budowlanych, stolarskich, hydraulicznych, pomoc finansową, zapis testamentowy, pomoc rzeczową: książki do biblioteki * sprzęt rehabilitacyjny, artykuły żywnościowe, sprzęt do studia nagrań radiowych i telewizyjnych, komputery  i oprogramowanie * samochody osobowe, dostawcze, ambulans, materiały budowlane, wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD, środki czystości PODZIĘKOWANIE

Drodzy Państwo, Od początku istnienia Fundacji Dzieci – Dzieciom spotkaliśmy wiele Osób „dobrej woli”,  które towarzyszą nam dobrocią swojego serca. Otrzymaliśmy pomoc od kilkuset firm i wielu instytucji prywatnych  samorządowych i rządowych. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, z wyboru jestem więc nie  tylko księdzem, ale i „żebrakiem” w imieniu dzieci, które zjawiają się na  drodze naszej służby.  Zapewniam o naszej codziennej modlitwie w intencji Dobroczyńców, w każdym miesiącu odprawiam Ofiarę Eucharystyczną za wszystkich naszych Ofiarodawców.  Dziękujemy za każdą okazaną pomoc. Bóg zapłać. Wszystkich Dobroczyńców polecam  Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Od naszych dzieci i ich rodziców łączę serdeczne pozdrowienia  i słowa wdzięczności. Ks. Krzysztof Małachowski o. s.    Prezes Fundacji
 

 
 PROSZĘ  WYPEŁNIĆ  I  WYSŁAĆ  NA  ADRES  FUNDACJI > T A K CHCĘ POMAGAĆ!
 
 
 
IMIĘ – NAZWISKO / FIRMA
…………………………………………………………………………………………………………
ADRES……………………………………………………………………………………………….
EL-PO  (czyli e-mail)……………………………………………………………………………..
Telefon  .................................................................................................................. .  
 
MOJA/NASZA POMOC:
 Finansowa……….………………………………………………..............
 
 
żywność………………………………………………………………………
 
 
środki czystości…………………………………………………………….  
 
 
materiały budowlane………………………………………………………
 
 
sprzęt elektroniczny…………………………………………………………
 
 
zapis testamentowy………………………………………………………….
 
 
inne………………………………………………………………………………
 
 
Chcę/emy pomóc na miejscu. Proszę o rezerwację  miejsc dla:  
 
 
liczba osób………………termin pobytu  - od……………do................
 
 
 
Miejscowość – data………………………  Podpis……………………………………….